Vanuit de dovengemeenschap is gebaren met je baby natuurlijk al heel logisch: als dove ouders een kind krijgen, leert dit kind ook gebaren te gebruiken, als eerste taal. Daarnaast leert het (horende) kind van andere horende bekenden het spreken.

Eind 1970 ontdekte de Amerikaanse doventolk Joseph Garcia dat baby's van dove ouders veel jonger in staat zijn om hun wensen en behoeften aan hun ouders duidelijk te maken dan baby's van horende ouders.

In 1987 begon Garcia aan de Alaska Pacific University een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het gebruik van gebarentaal bij horende baby's met horende ouders. Zijn onderzoek toonde aan dat baby's die vanaf 6 of 7 maanden regelmatig in aanraking komen met gebarentaal, al vanaf 8 of 9 maanden na hun geboorte beginnen te communiceren.

Later ontwikkelde Garcia een gemakkelijk aan te leren gebarensysteem dat ouders kunnen gebruiken om te communiceren met hun baby voordat deze zich verbaal kan uitdrukken. In 1994 publiceerde Garcia zijn eerste boek over dit onderwerp: 'Toddler Talk' (Ned. 'Peuter Praat'), dat inmiddels al vele malen herdrukt is.

In Amerika is Babygebaren, dat daar bekend staat als 'Baby signs' dus al ruime tijd bekend, en kent een groot deel van de jonge horende ouders het concept van Babygebaren en past het zelf toe in de communicatie met hun kind. 

Babygebaren in Nederland

Lissa Zeviar, (1976) geboren in Canada, leerde als kind van twee dove ouders als moedertaal gebarentaal. Opgroeiend bij dove ouders kwam zij veel in contact met de dovengemeenschap. Na in Amerika als doventolk te hebben gewerkt kwam ze in 2004 naar Nederland en leerde snel ook de Nederlandse gebarentaal. Werkend met de dovengemeenschap hier, en met Nederlandse gebarentaal, kwam ze erachter dat het concept Babygebaren in Nederland nog helemaal niet bekend was. Dat was de reden voor Lissa om in januari 2005 het bedrijf Babygebaren op te starten. Alle ervaring die ze had opgedaan in haar eigen jeugd met gebaren, als tolk in zowel Amerika als Nederland en haar ruime kennis van en ervaring met verschillende dovengemeenschappen, bleken een logische achtergrond om met het bedrijf Babygebaren aan de slag te gaan.
Haar droom is om de dove en de horende gemeenschap dichter bij elkaar te brengen.

Bron: Babygebaren.nl